Yksilöllistä & kokonaisvaltaista fysioterapiaa

Annika Jermyn

Fysioterapeutti & muotoilija

Osaamiseni keskiössä on kokonaisvaltainen kohtaaminen eli psykofyysinen fysioterapia. Olen myös koulutettu Mindfulness-ohjaaja sekä Hengityskoulu-ohjaaja.

Aiemmalta ammatiltani olen muotoilija, joten palveluni ovat innovatiivisia. Haluan tehdä itsensä kehittämisestä coolia ja poistaa terapia prosessista kaikki turhat stigmat ja häpeän.

Jaan kanssasi kaikkea osaamistani, mutta en sanele ohjeita yläpuolelta, vaan kuljen rinnallasi. 

SEURAA SEIKKAILUJANI INSTAGRAMISSA

Mitä on psykofyysinen fysioterapia?

Keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta. Psyfyssä tavoitteena on kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Konkreettiset tavoitteet ovat aina yksilölliset ja määrittyvät asiakkaan voimavarojen mukaan. Keskiössä ovat asiakkaan omat arvot ja arki. Käytännön keinoja ovat: oman kehon ja mielen kohtaaminen, tunnistaminen, tutkiminen, ymmärtäminen, säätely ja/tai hyväksyntä. Työkaluina toimivat usein hengitys, havainnointi & liike.

Psyfy voi olla esimerkiksi tällaista:

Tämä palvelu sisältää aimo annoksen hemmottelua, lempeää liikettä, kehomieli yhteyden vahvistamista ja vireystilojen säätelyä.

Pidät huolta toisista, mutta pidätkö huolta myös itsestäsi? Vuosihuollossa arvioidaan voimavarat ja haasteet, sekä päivitetään arjen toimintamallit.

Hengityksesi kommunikoi hyvinvoisi tilasta. Hengityskoulussa opit havainnoimaan millainen hengityksesi on ja millainen se haluaa olla.

Valitse valmis paketti tai tule avoimin mielin vastaanotolle, niin selvitetään yhdessä mitä juuri nyt tarvitset!

Blogi

Sanallisia, kuvallisia & kehollisia blogi mietintöjä

Virtahepo harjoitus

Virtahepo harjoitus

Rauhanpalkintoja täydellisille vanhemmille ja virtahepoja meille muille.